وب نامه مطهر
مقالات و سروده ها و روزنوشت ها و معرفی آثار

«شیفته خدمت» یا« فریفته قدرت»؟! 

 

من مدیرانی را دیدم كه مدعی بودند«شیفته خدمت» اند،نه« فریفته قدرت»؛ 

اما یاخته یاخته وجودشان وابسته به میز قدرت و مهمیز دولت بود.  

معمولا بوی عفن تفرعن فرعونی فراعنه را نمی توان از «تخت طاغوت» زدود جز با «تخته تابوت»!!

(شفیعی مطهر)
نوشته شدهچهار شنبه 14 مرداد 1394برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر
نوشته شدهسه شنبه 13 مرداد 1394برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر

عصری عجیب و نسلی غریب!

من عصری عجیب و نسلی غریب  را دیدم 

كه فاجعه را نه از «راه حمایت» که  با« نگاه روایت» می نگریستند .

به پندار اینان ،لحظه ها فقط شکار می شد و پیامدهایش،انکار. 

انسانیت  انسان به محاق نسیان می رفت و عواطف او به باتلاق حرمان. 

(شفیعی مطهر)
نوشته شدهسه شنبه 13 مرداد 1394برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر

 انسان در اسارت ماشینیسم!

من انسان را در« اسارت ماشین» و انسانیت را در« حقارت ماشینیسم» دیدم.

ماشین آمده بود تا در خدمت «بشر» باشد،نه« شر»؛

اما چنان فربه شد كه سازنده خود را بلعید و اندیشه اش را خرید. 

(شفیعی مطهر)
نوشته شدهدو شنبه 12 مرداد 1394برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر

  «روند کلاشی»،سرآغاز« فرایند فروپاشی»

من در این شهر کسانی را دیدم پر از حرص و آز با دست هایی دراز؛ 

 دست هایی که برای  بهره كشی از« شیب استثمار» و «نشیب استحمار»، 

از فراز «قله ثروت» به سوی فرود «دره عسرت» دراز شده بود.

هر كس خون ضعیف تر از خود را می مكید و در تنور فقر می دمید.  

...و در نتیجه جامعه را به سوی« کلاشی» و نظام را به سوی« فروپاشی» سوق می دادند!!

زیرا «روند کلاشی»،سرآغاز« فرایند فروپاشی» است!

(شفیعی مطهر)

کلاش(با تشدید «ل») : قلاش،بیکار،ولگرد،مفتخور(فرهنگ عمید)
نوشته شدهیک شنبه 11 مرداد 1394برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر

قابلیت اصیل انسان

 

من هیچ نوزادی را ندیدم كه احمق زاده شود؛

بل كه این نظام آموزشی سفله پرور و مدارس نابارور است كه جلوی رشد آنان را می گیرد.  

انسان اصیل،موجودی نبیل است،

این مربی پریش و معلم دگم اندیش است که او را قالبی می پرورد و از اوج گیری شخصیتی جلو می گیرد!

(شفیعی مطهر)

نبیل: هوشیار،تیزخاطر،باذکاوت،زیرک،صاحب فضل ،فاضل،بزرگ،کبیر،نجیب(فرهنگ معین)
نوشته شدهشنبه 10 مرداد 1394برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر
نوشته شدهجمعه 9 مرداد 1394برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر

 

پویایی و پایایی
 
من انسان را چون دوچرخه سواری ديدم كه حياتش در گروي حركت و زندگي اش وابسته به سرعت است.

او تا پویاست،پایاست و چون دمی پویایی را نپاید،پایایی را نشاید.

لختي ايستايي و لحظه اي درنگ او را به سراشيبي سقوط و هلاكت مي اندازد. 


(شفیعی مطهر)
نوشته شدهجمعه 9 مرداد 1394برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر
نوشته شدهپنج شنبه 8 مرداد 1394برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر
نوشته شدهسه شنبه 6 مرداد 1394برچسب:, توسط سید علیرضا شفیعی مطهر
.: Weblog Themes By www.NazTarin.com :.